SMV


De Beerbieters
De Braniemeekers
De Drommedarisse
De Kribbebieters
De Mallebergers
De Mammoeters
De Mineurs
De Mosasaurussen
De Sjlaaibok
De Sjraveleirs
De Tempeleers
De Waterratte
Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge


Opgeriech volges notariële akte op 30 november 1979, es vervènging vaan de Ierecode vaan 11 november 1977.
'T in stand hawwe vaan de specifieke Mestreechter Vastelaovend in de boete wieke.

De samewèrreking
De ranzjasie vaan 't Mestreechter Vastelaovesleedsje, 't oetverkeeze heijvaan en 't oetbringe. 'T Oonder ouge bringe vaan zakes die mèt de Vastelaovend verband hawwe. De lètste jaore gebäört dat door middel vaan 't oetbringe vaan 'n affiesje of de veur-nix-kaarte. Heijmèt weurt de luij op zakes geweze die neet de riechtige vastelaovesgeis oetdrage.'T hawwe vaan euverlègk mèt de gemeinte Mestreech um 'n aontal zakes fetsòndelek geregeld te kriege. 'T Vereinigingsjaor vaan 't SMV löp vaan Asselegoonsdag tot Asselegoonsdag. De specifieke Vastelaovesaktiviteite vinde allein pebliekelek plaots in de perijood vaan 3 november tot 1 dezember en vaan Nuijjaor tot Asselegoondsdag
Aongesloote zien:

Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge

SMV (aofgekort)
Opgeriech volges notariële akte op 30 november 1979, es vervenging vaan de Ierecode vaan 11 november 1977.

Doel vaan de SMV
’t In stand hawwe vaan de specifieke Mestreechter Vastelaovend.

De Samewèrreking
De Ranzjasie vaan ’t Mestreechter Vastelaovendsleedsje, ’t oetverkeeze hijvaan en ’t oetbringe.’t Oonder ouge bringe vaan zakes die mèt de Vastelaovend verband hawwe. De lèste jaore gebäört dat door middel vaan ’t oetbringe vaan ’n affiesje of de veur-nix-kaart. Hijmèt weurt de luij op zakes geweze die neet de riechtige vastelaovendsgeis oetdrage.’t Hawwe vaan euverlègk mèt de Gemeinte Mestreech um ’n aontal zakes good geregeld te kriege.’t Vereinigingsjaor vaan de SMV löp vaan Asselegoonsdag tot Asselegoonsdag. De specifieke Vastelaovendsaktiviteite vinde allein peblikelek plaots in de perijood vaan 3 november tot 1 december en vaan Nuijaor tot Asselegoonsdag.