Mestreechs Rizzjemint

't Mestreechs Rizzjemint

CV de Mineurs en 't Mestreechs Rizzjemint

2015

Cv de Mineurs en 't Mestreechs Rizzjemint besloten enige tijd geleden om intensiever met elkaar samen te werken.
Samen staan we sterk en zo kunnen we het Maastrichts verenigingsleven in Maastricht een flinke boost geven.

Op veel fronten waren er bij beide verenigingen al veel raakvlakken.
Het Mestreechs Rizzjemint is het hele jaar door actief met hun evenementen.
Bij de Mineurs uiteraard ook maar hier ligt uiteraard het zwaartepunt tijdens de vastelaovendsperiode.

Nu met deze samenwerking ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het georganiseren van unieke evenementen
voor de "Maastrichtenaar" die kennis wilt houden van onze unieke cultuur.

Geschiedenis

Biografisch overzicht voor ‘t Mestreechs Rizzjemint
van Johan Pieter Reigersman Geboren te Breda op 29 mei 1731 - overleden ’s-Gravenhage 22 november 1802

Dient in het regiment Hollandse Guardes te voet: Vaandrig 1748-, 2e luitenant 1753-, in de lijfcompagnie (grenadiers) van het 2e bataljon 1760, 1762,
1e luitenant in deze compagnie, maar met de rang van kapitein 1762-,
1e luitenant effectief, kapitein-commandant van de lijfcompagnie (grenadiers) van het
1e bataljon met de rang van luitenant-kolonel 1768-1772 Gaat over naar het regiment van graaf d’Envie: Luitenant-kolonel
1e bataljon tevens kapitein (eigenaar) van de 4e compagnie 1e bataljon 1772-,
Gaat over naar het regiment Oranje-Gelderland: Kolonel 2e bataljon 1776-,
kolonel-commandant van het regiment (regimentscommandant) 1779-1790,
kapitein (eigenaar) van de grenadierscompagnie 2e bataljon 1782-,
luitenant-kolonel effectief 1785-, generaal-majoor 1790- Met de omwentelingen in 1795 ontslagen uit de dienst.

Johan Pieter is een zoon van Mr. Jacob Reigersman
(drossaard en schout van het West- en Zuidkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom, bankier te Bergen op Zoom en Breda,
advocaat voor de Raad en het Leenhof van Brabant, raad en rekenmeester van de markies van Bergen op Zoom resp. van de prins van Oranje te ’s-Gravenhage)
en Maria Jacoba van der Heyden de Gouda.
Hij trouwt ’s-Gravenhage 23 mei 1763 Antonia Dutry van Haeften, dochter van Mr. Cornelis Dutry, heer van Haeften (burgemeester van Zaltbommel) en Maria van Niel

Meer info: klik hier naar de Website van het Mestreechs Rizzjemint

Lees hier alle informatie over de Kazematten van Maastricht