In den beginne....


De Mineurs anno 1983

We schrijven het jaar 1982 het jaar waarin enige vrienden met aanhang naar de oudste bierbrouwerij in het zuiden des lands togen.
Daar in het getemperde licht,onder het genot van speciaal gebakken brood rijkelijk voorzien van ham uit de hoogvlakte van onze levensgenietende zuiderburen met in een hand een nap voorzien van het smakelijke geestrijke vocht dat geproduceerd wordt met het nog kristalheldere water uit onze Limburgsche bodem, kwamen de gevolgen van jarenlange frustraties tot uitbarsting.

De wijk waarin gewoond, geleefd, gewerkt en vertoefd werd, had na het ter ziele gaan van de Kazjematters geen carnavalsvereniging meer die de kar trok om die volkscultuur, die iedere maastrichtenaar met de paplepel ingegeven krijgt, tot uiting te brengen.

"Wij moeten een carnavalsvereninging hebben", riep de aanwezige herbergier want hij had de meeste tijd om over dit soort zaken na te denken.

Hierop werd niet lang geaarzeld er werd een raad van elf benoemd en de eerste vergadering werd belegd.
In de daarop volgende dagen voor de carnaval zette het wiegekind zijn eerste aarzelende schreden op carnavalsgebied.
De vereniging werd gedoopt met de naam "DE MINEURS", enerzijds een teruggrijpen naar het verleden waarin genoemde heldhaftige daden verrichten in de galerijen van de kazematten, waar de ondergrond van de wijk nog zo rijkelijk van voorzien is, anderzijds om aan te geven dat men beslist niet in mineur wil zijn.

De hoogste vertegenwoordiger kreeg derhalve een aangepaste "militaire" titel, "GROET MEJOOR", steeds vergezeld gaat door de marketenster en domicilie houdt in het "Kroetmagazijn".

Langzaam maar zeker leerde het kind lopen en is nu een uitgegroeid tot een volwassen vereniging die zijn eigen problemen kent, vooral op het gebied van ruimte daar in de hele wijk geen enkele lokatie groot genoeg is om de geweldige toeloop tijdens de installatie en vooral tijdens de receptie op te vangen.

Als de Groetmajoor (nu Hertog genoemd) receptie houdt, barst het kroetmagazijn letterlijk er figuurlijk uit zijn voegen, een gevaar wat van oudsher bij de mineurs bekend is, maar de mensen niet hoeft te weerhouden om te komen.

Kortom een vereniging waar de speciale aandacht uitgaat naar de jeugd, de bejaarden en de gehandicapten en de gezelligheid hoogtij viert en dit overal ook naar buiten probeert uit te dragen.

De Mineurs anno heden

CV de Mineurs sinds jaren de officiŽle carnavalsvereniging voor de wijken Daalhof tot aan de Brusselse Poort en onderdeel van het SMV.
Een club die zich hard maakt de Mestreechter vastelaovend levend te houden.
Vanaf de jongste generatie (met onze vastelaovendslesse) onze studenten de jonkheid van MSV Tragos tot en met de mensen in de bejaarden en verzorgtehuizen.

Onze tijdlijn in het kort......