Hertog Eddy d'n Ierste

Hertog 2014
Proclamasie.

Leef luij,

Veer heite uuch vaan harte welkom in us prachtige nuij locatie heij in Fort Willem dn Ierste.
Laote ver sjus zien dit onderkaome pas toch geweldig bij de Mineurs.
Ut is de kanselarijraod toch weer gelk um unne Hertog te vinde.

Heer is gebore in Wieck en heer heet in Wieckerveld op de lieger sjaol gezete en aoch in sjaan. Eind jaore zeventig is de femilie naor de Heeg verhuis.
Heer is door de AIVD gescreend, mh die luij hbbe hun taak neet good oetgevoerd, want heer heet een VOG verklaoring gekrege, estrein snap geer boeveur.
Un VOG verklaoring is un Verklaoring vaan Onbesproke Gedrag, mh volgens de kanselarijraod mos dat un verklaoring onbesjof gedrag zien.
Ut is zoe dat de kanselarijraod altied mie wt es de AIVD. In zien jgjaore wie heer nog unne snotskiebel waor is heer misdeender gewees, daan maags te aonnumme dat heer u braaf jngske is.
Niks is minder woer, zien awwers moote toch slaopeloze nachte gehad hbbe vaan dee koejong.

De kanselarijraod vogelde get dinger oet en zien daorum op ut brommerke naor Remund getooge.
Ze hbbe bij ut Bissjoppelijk Pelies aongebeld en de vicarus dooch ope, toen veer haom vrooge tot veer in de archieve wowwe duuke um get dinger te verifiren euver de nuije Hoeglstigheid versjoot heer vaan kleur. Wat bleek?
Es misdeender es de ms gedoon waor klipseerde heer ut m met u vrundsje naor ut altaar en droonk daor de kelk met wien leeg.
Heer zeet noe nog tot dat bs lekker wien waor, toen is eigelijk aog dat draankprobleem begs. Want d`r is geine kaffee in Mestreech dee heer nog neet vaan binne gezeen heet.
Mh wat erger waor aog de hosties verwisselde vaan eigeneer, die aote ze op of ze probeerde ze te verpatse op straot.
Dat doorde neet lang, want toen waore de raape gaar!

Heer mog neet ziene ierste Heilige Communie doen, mh naoderhand is de sanctie door de bissjop verlieg en mog heer ze esnog doen. Mh volgens us waors dit neet ziene Ierste Heilige Communie, mh ziene 35e Ierste Heilige Communie.

Heer heet aog un technische opleiding goon doen want heer had get met brommerkes en naoderhand otos, dat waore toen nog echte brommerkes en neet vaan die goojekaope plastike Chinese dinger op raajer wie ze allewijl hbbe. Veural in Heugemerveld heet heer de straote onveilig gemaak. Heer onderheelt es technicus de brommerkes vaan zien vrundsjes, mh es ze de jats op waore met die klommele op zeuk naor de meidskes daan had heer netuurlijk geregeld pech aon zie brommerke tot groet leedvermaak vaan de aandere.
Veurig jaor hadde veer unne Hoeglstigheid dee in zien tienerjaore neet te temme waor, dee waor lid vaan MC de Flying Devils, nou daan hbste gt! Mh de kanselarijraod heet hm op ut rechte pad gekrege n gehawwe. Dee veer noe hbbe oetgezeuk, dat is eine, es te veur hm steis daan haw diech mer hiel erg rstig, want heer numb diech hiel goot de maot.

Ut oetzeuk vaan ut rokkostuum met hm heet de kanselarijraod gries haor bezrg. Veer hbbe zoeget alle kleijerwinkelkes in Mestreech gehad, en dat zien ders nogal gt. Heer is naomelijk hiel kieskeurig op zien kleijer.
Ver zien aog nog in Nuth gewees in zoene hiele groete groethandel boes te alles kins kaope, behalve gelk! Aog daor gei kostuum naor ziene zin. Toen ging hm u lempke branne en zeet heer: Luuster ins, veer make dat kostuum zelluf want die vaan miech kin hiel goot neije. Boeop veer vroogte: Wievl kinderkes hb geer daan?

Daan euver dat gelk gesproke, dat heet heer gevoonde in Heugemerveld in 83 in gemeinsjapshoes wat in die kjl laog. Ut waors zien allerierste meidske, en die heet hm getemp gekrege en zie zien noe nog altied gelkkig same. Vendaog dn daag is dat un unicum. Es echte Sjenge in hart in neere voonte zie ut sjeinbaar toch nudig um euver de grens te goon trwwe. Zie hbbe netuurlijk aog hobbys, ze goon geere op vekansie mer dat verdeene zie aog wl. Want zie werke alletwie hiel hl. Heer werk deks nog s aoves, ouch de kroeg is unne groete hobby, wie heer zeet: Ver hbbe al un brak verzoope. MVV is netuurlijk aog unne groete hobby vaan hm, zk gei verkierd woord euver us MVVke, want daan numb heer uuch de maot.

Heer huurt geregeld de blkes rinkele, en ut moot gezag zien, heer heet get met blouw blood, vendaor aog die VOG verklaoring. Ut is us u raodsel wie heer um dat geflik heet. Bij hm is de klant keuning dus geer snap noe tot ze zelf de brook moote zien op te hawwe, mh dat lk hun wel aordig dachte veer zoe.
Mh noe, wat veul sjieker is is tot neet allein de klant keuning is, mh aog tot de keuning klant is, jewel Zijne Koningklijke Hoogheid Willem-Alexander.
Heer is zoegt keend aon hoes in Villa Eikenhorst.

Maage veer uuch veurstlle de nuije Hoeglstigheid 2014,

Hertog Eddy dn Ierste

Heer is Eddy (Ed) Lamberigts, heer is geboore 2 juli 1967.
Heer is getrowd met Peggy Janssen en zie hbbe twie prachtige kinder.
Unne jong genaomd Devin en meidske genaomd Indy.
Ze bestiere hunne toko in speciaal kostuums mh aog gewoen hieremode.
Hiel vl sjttereije en veurnaom luij laope roond in kostuums vaan hun makelij. Heer heet dus al hiel vl prominente figure de maot genome.

Hoegachtend
De kanselarijraod

26-01-2014
webmaster Edwin Buijs