Portret vaan Hertog Peter d'n ierste

Hertog 2006

Peter (Deckers) I

Proclamasie.

Nao un tiedsje zeuke in us contrije dinke veer es Kanselarijraod iemens gevoonde te hbbe.
Eeder jaor opnuij is ut weer u gezeuk unne gooie te vinde.
In de kazjematte vrooge veer us aof, zouwe veer wel slaage um weer nne sjieke en gooije te vinde.
Nou luij, de kanselarijraod dink dat sie daor opnuij in geslaag zien.

Leef luij, heer is gebore in n gezellige volksbuurt,blauw drrep, es koejong speulde heer veul mt de vrowleuij op ut appeleweijke.
De gondulfussjaol woars de ierste sjaol boe heer es koejong op gezete heet.
Es keend is heer unne kier hiel kraank gewees dobbele longonsteking hbbe ze us gezag, soe errig zelfs dat ze m in t leger neet welde hbbe.

Nao de lieger sjaol heet heer iers de Mulo gedoon dee naom hbbe ze denao verandert in Mavo of dat door hm koum wete veer neet.
Journalis wow heer weure mr dao waors heer oetgeloot en heet r moote keese veur gt aanders.
Naodat ze m aoch beij de pelisie hbbe weggesjik vanwege zn nachblindheid is heer veur de klas tereg gekaome boe heer die boetlnders nederlands heet geliert.

Es hobbies deit heer allerlei sporte soe es voetballe, badmintonne en tennisse, heer is zelfs begeleirer vaan un jeugteam.
Wandele en fietse deit heer ouch geere en de zuus um daan auch geregelt goon op zn fietske.
Wie veer hm vroogte um Hertog te weure dach heer iers dat heer te aajd woars mh toen veer mt sjatte zoen tien jaor de neve zoate zag heer direk jao iech daon ut.

Zien vrwke heet heer netuurlijk liere kinne in unne kaffee, um preceis te zien aon de platielstraot, geer wt wl dee met dat raat.
Ut waors neet zn ierste vrwke begreep de Kanselarijraod mr dat woars wederzijds.

Nao un paar lestige jaore, boerum welle veer uuch bespaore, wouwe sie gere trouwe en dao waors vas werrek veur nudig.
Daorum heet heer soe es heer zeet 75 breeve geschreve aon groete bedrieve en tot zien en us verbazing kos heer al hiel gauw vast werrek kriege beij un groet bedrief boe veer allemaol mt te make hbbe.

Getrout is ur en oet dat houwelik is unne zoon gebore dee aoch gans gek is vaan de vastelaovend.
De aofgelaope weke zien zwoer weke gewees veur dn onbekinde en de kanselarijraod.
Beij de fotograaf zien veer twie kier trk mote goon want her plakde neet op ut pepier en eeders kier wow her get goon drinke denaor.
Ut deurd m te lang veur heer aon de geng kin.

Daorum beste luij heij op t plein lang genoog geawwehoord mage veer uuch veurstelle: Hermeniekes laot uuch hure, noe gt ut gebeure De nuije Hoeglstigheid vaan 2006 vaan de Mineurs

HERTOG PETER DN IERSTE.

Heer ht Peter Deckers gebore 13 miert 1900 + 5x 11, getrowd mt Jos Notermans en zie hbbe eine zoon, Tim vaan 12 jaor.
Heer werrek buij de belastinge en woent aon de baseliahof op Daalhof.

Hoegachtend:

De Kanselarijraod
Ivo Crijns en Rudi Weijts.