Nuijs vaanoet de Breuselsepaort - Mestreech

't Pollefervaat

De gezet vaan de Mineurs
Inhaajd:

De Eeuwige Ring - De Vestingstad als cultureel erfgoed

linie van Du Moulin

De linie van Du Moulin, ook wel de Werken (Maastrichts: De Werreke) genoemd, is een circa 15 hectare groot gebied waar acht complete buitenwerken van de 18e eeuwse verdedigingsring van Maastricht bewaard zijn gebleven. Het ontwerp van de verdedigingswerken is van Kolonel-Ingenieur Carel Diederick du Moulin (1728-1793), in 1772 benoemd tot directeur van het departement van FortificatiŽn der Oppermaze.

De Linie van Du Moulin is gelegen achter de Statensingel tussen de Cabergerweg en de Pastoor Habetsstraat in de wijk Frontenkwartier en was een deel van de Hoge Fronten van Maastricht, die zich voor de ontmanteling van de vesting uitstrekten tot aan de Tongerseweg. Ten oosten van de Tongerseweg begonnen de Lage Fronten, evenals ten noorden van de Cabergerweg (ook wel de Bossche Fronten genoemd).

De Linie van Du Moulin was zo hoog gelegen, dat er geen water in de grachten kon worden gezet. Om de verdedigingswerken met droge grachten te beschermen tegen ondergrondse aanvallen, was er een uitgebreid ondergronds netwerk van luistergangen gebouwd (in de volksmond de kazematten genoemd).

Kazemat

Het woord kazemat komt van het Spaanse 'casa armata', dat 'bewapend huis' betekent. Oorspronkelijk is de kazemat een militair gebouw, dat bewapend is en gebruikt wordt voor verdediging. Later worden alle overdekte ruimtes kazematten genoemd. De overdekking kan bestaan uit slechts balken of een gemetseld of betonnen gewelf onder een aarden wal. Ook kan een kazemat een vrijstaand bomvrij stenen of betonnen gebouw zijn. Kazematten worden zowel voor verdediging gebruikt als voor het bewaren van voorraden munitie en eten. In oorlogstijd dienen ze tevens als woonruimte voor de militairen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden betonnen onderkomens in de volksmond vaak aangeduid met 'bunker', het Duitse woord voor het Nederlandse kazemat. Zonder geschutsfunctie wordt een kazemat een groepsschuilplaats genoemd, zoals bijvoorbeeld in Luxemburg.

hompage buurtplatform brusselsepoort